PEOPLE
Join us on Linked In follow us on Twitter

Visit PEOPLE Programme Policy Forum


Wat is PEOPLE?

PEOPLE is een Europees mini-programma met cofinanciering vanuit het interregionale samenwerkingsprogramma Interreg IVC en staat onder leiding van de regering van de Spaanse regio Andalucië. PEOPLE heeft een budget van 3,8 miljoen euro en er zijn zeven Europese regio’s bij betrokken: Andalucië (Spanje), Zuidoost Engeland (VK), Venetië (Italië), Noord-Brabant (Nederland), Malopolska (Polen), Stockholm (Zweden) and Timis (Roemenië).

Het doel van PEOPLE is het verkennen van kansen voor nieuwe vormen van werkgelegenheid en het verbeteren van welzijn en sociale samenhang in het kader van demografische en maatschappelijke veranderingen. Op deze manier zal PEOPLE bijdragen aan het versterken van sociale samenhang en welzijn in de deelnemende regio’s. Tevens worden oplossingen gevonden voor enkele gevolgen van de economische crisis.

PEOPLE is onderverdeeld in zes thema’s:

• Subdoel 1 –Balans werk en privéleven
• Subdoel 2 - E-health & zelfredzaamheid
• Subdoel 3 – Zilveren economie
• Subdoel 4 – Sociale participatie en ICT
• Subdoel 5 – Sociaal ondernemerschap
• Subdoel 6 – Versterking van de civil society

Oproep voor subprojecten:

Het PEOPLE programma gaat van start op 17 juni 2009 met een ‘oproep tot voorstellen’. Daarbij worden lokale en regionale partijen uitgenodigd deel te nemen met innovatieve ideeën en oplossingen als reactie op de uitdagingen gepaard gaande met de demografische veranderingen in de meeste Europese regio’s. Maximaal 10 subprojecten - die samen de 6 thema’s omvatten - worden gefinancierd.

Om in aanmerking te komen voor financiering moet een subproject worden uitgevoerd door een cluster van publieke organisaties uit minimaal drie van de deelnemende Europese regio’s. De deadline voor indiening van voorstellen is 15 september 2009.

Voor meer informatie over PEOPLE: www.peopleproject.eu

Uw contact in Noord-Brabant:

Edwin Mermans (projectcoördinator PEOPLE)

Provincie Noord-Brabant
Directie Sociale en Culturele Ontwikkeling
Postbus 90151
5200 MC 's-Hertogenbosch
T. 073 681 23 89
M 06 55 686 574
F. 073 680 76 52
E. emermans@brabant.nl
www.brabant.nl/people

PEOPLE Sub-projects
Italy Sweden Spain Romania Poland England Netherlands