PEOPLE
Join us on Linked In follow us on Twitter

Visit PEOPLE Programme Policy Forum


Czym jest PEOPLE?

PEOPLE to europejski mini-program wdrażany w ramach Programu Współpracy Międzyregionalnej INTERREG IVC przez partnerów z siedmiu regionów europejskich pod przewodnictwem Rządu Andaluzji. Ten projekt o budżecie 3,8 mln euro zaangażował do współpracy następujące regiony: Andaluzję (Hiszpania), Południowo-Wschodnią Anglię (Wielka Brytania), Sztokholm (Szwecja), Północna Brabancja (Holandia), Małopolska, Wenecja (Włochy) i Timis (Rumunia). Celem PEOPLE jest poszukiwanie możliwości rozwinięcia nowych form zatrudnienia i poprawy dobrobytu oraz zwiększenia spójności w obliczu zmian społecznych i demograficznych. W ten sposób PEOPLE przyczyni się do wzmocnienia spójności i społecznego dobrobytu w regionach uczestniczących w projekcie i pomoże znaleźć odpowiedzi na konsekwencje spowolnienia gospodarczego.

W ramach PEOPLE wyodrębniono 6 Obszarów Tematycznych:

 • Obszar 1 – Godzenie życia prywatnego i zawodowego
 • Obszar 2 – E-zdrowie i samodzielność pacjenta
 • Obszar 3 – Strategia ekonomiczna wobec starzejącego się społeczeństwa
 • Obszar 4 – Włączenie społeczne i cyfrowe
 • Obszar 5 – Przedsiębiorczość społeczna
 • Obszar 6 – Wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego
 • Nabór na podprojekty:

  W dniu 17 czerwca 2009 r. otwarty zostanie nabór na podprojekty w ramach Programu PEOPLE. Lokalni i regionalni partnerzy zostaną zaproszeni do składania propozycji innowacyjnych pomysłów i rozwiązań problemów wynikających ze zmian demograficznych i zmieniającego się stylu życia, w obliczu których stoi większość europejskich regionów. Dofinansowanie w ramach wszystkich Obszarów PEOPLE otrzyma maksymalnie 10 podprojektów.

  Składany podprojekt musi angażować instytucje publiczne z przynajmniej trzech regionów partnerskich PEOPLE.

  Zamknięcie naboru przewidywane jest na 15 września 2009.

  PEOPLE Sub-projects
  Italy Sweden Spain Romania Poland England Netherlands