PEOPLE
Join us on Linked In follow us on Twitter

Visit PEOPLE Programme Policy Forum


Vad är PEOPLE?

PEOPLE är ett europeiskt mini-program lett av Junta of Andalucia, Spanien, som medfinansieras under ramen för INTERREG IVC-programmet. PEOPLE har en budget på € 3,8 miljoner och inkluderar sju europeiska regioner: Andalucia (Spanien), South east England (Storbrittanien), Venezia (Italien), Nord-Brabant (Nederländerna), Malopolska (Polen), Timis (Rumänien) samt Stockholmregionen. Syftet med PEOPLE är att utforska möjligheterna för nya former av sysselsättning på arbetsmarknaden samt att öka välfärden och sammanhållningen inom ramen för demografiska- och övriga samhällsförändringar. Samtidigt vill PEOPLE bidra till att finna lösningar för att kunna hantera några av konsekvenserna av rådande ekonomiska nedgång i de regioner som deltar i projektet.

PEOPLE fokuseras på följande 6 tematiska områden:

 • Subtema 1: Förening av arbete och privatliv
 • Subtema 2: E-hälsa och självständighet
 • Subtema 3: Silverekonomi
 • Subtema 4: Social och e-inkludering
 • Subtema 5: Socialt entreprenörskap
 • Subtema 6: Civila samhällets kapacitetsuppbyggnad
 • PEOPLE ansökningsomgång:

  Den 17 juni lanseras ansökningsomgången för PEOPLE där lokala och regionala aktörer bjuds in att bidra med innovativa idéer och lösningar för att möta de utmaningar som de demografiska förändringarna och annorlunda livsstilarna innebär och som de flesta europeiska regionerna handskas med. Högst 10 projekt kommer att finansieras och skall vara förenliga med något av de sex tematiska områdena.

  För att ett projekt skall få finansiering krävs det ett samarbete mellan offentliga aktörer från minst tre av de deltagande regionerna.

  Tidsfristen för ansökan av projektfinansiering går ut den 15 september 2009.

  PEOPLE Sub-projects
  Italy Sweden Spain Romania Poland England Netherlands